Figurki AntropomorficzneSorry, your browser does not support inline SVG.Brama WschodniaSorry, your browser does not support inline SVG.Brama PółnocnaSorry, your browser does not support inline SVG.Budynek ze ŚwinkamiSorry, your browser does not support inline SVG.ChronologiaSorry, your browser does not support inline SVG.Dom z BrązamiSorry, your browser does not support inline SVG.Zaplecze i GospodarkaSorry, your browser does not support inline SVG.Fortyfikacje Młodszej OsadySorry, your browser does not support inline SVG.Mur ObwodowySorry, your browser does not support inline SVG.Najmłodsza OsadaSorry, your browser does not support inline SVG.Posadzka z płyt kamiennychSorry, your browser does not support inline SVG.Zagroda przy Bramie WschodniejSorry, your browser does not support inline SVG.

Budynek ze świnkami

Choć nasze badania koncentrowały się głównie na wschodniej krawędzi plateau Góry Zyndrama, w 2019 i 2020 roku rozpoznaliśmy również jego północno-zachodnią część. Efektem tych prac było odkrycie pozostałości budynku z wczesnej epoki brązu, znajdującego się poniżej grubej warstwy z końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (zob. „Śnieg, deszcz i dom zamiast muru…”). O samej konstrukcji tej budowli niewiele można powiedzieć, gdyż odsłonięta przez nas powierzchnia to tylko mały wycinek jej podłogi. Niewątpliwie na fragmenty tego samego budynku natrafiła już ekspedycja Marii Cabalskiej w latach 1963 i 1967. Jego północna ściana musiała biec mniej więcej równolegle do linii fortyfikacji, zupełnie w tej strefie zniszczonych. Ścianę tę wyznaczał pas brukowania z otoczaków oraz ślady po głębokich słupach stanowiących konstrukcję nośną dachu.

Wśród znalezisk z tej struktury zwraca uwagę grupa pięknie dekorowanej ceramiki oraz bardzo duża – w porównaniu z pozostałościami innych budynków z wczesnej epoki brązu – liczba kości zwierzęcych. Szczególnie miejsce to wyróżnia jednak odkrycie figurek glinianych, które w realistyczny sposób przedstawiają świnie. W odległości niespełna metra od siebie odkryliśmy dwie kompletne statuetki oraz fragment trzeciej. Figurki przedstawiają samice udomowionej świni, z widocznymi wciąż archaicznymi cechami, właściwymi dla dzika (jak uformowanie grzbietu). Mają po kilka centymetrów długości i – co ciekawe – zostały wykonane w różnej technice (skład masy ceramicznej, sposób wypału, szczegóły formowania). Może to świadczyć o tym, że pomimo zdeponowania w jednym miejscu i tej samej tematyki figurki te zostały wykonane przez różne osoby.

Ponieważ budynek odsłonięty w latach 2019-2020 nie posiada jeszcze oznaczeń wieku radiowęglowego, figurki świnek można datować tylko ogólnie, na czasy istnienia osady z wczesnej epoki brązu (lata 1750-1500 p.n.e.). W tym okresie podobne znaleziska spotykane są na stanowiskach archeologicznych na terenie Węgier i wschodniej Słowacji, a w Polsce zabytki takie odkryto na znanym osiedlu obronnym w Trzcinicy koło Jasła. Nie jest całkowicie jasne, jaką funkcję pełniły one w dawnych społeczeństwach. Małe rozmiary i tematyka budzą u wielu badaczy automatyczne skojarzenie z zabawkami dziecięcymi. Tego rodzaju skojarzenia mówią jednak z zasady więcej o społeczeństwie, w którym wyrośli ci uczeni, niż o tym, które badają. Historia kultury pokazuje nam, że obecna koncepcja dzieciństwa może różnić się bardzo od tej, która była przyjmowana w przeszłości (np. jeszcze 300 lat temu w Europie tak samo bawili się i dzieci i dorośli, nie traktowano dzieciństwa jako odrębnego pod względem atrybutów kulturowych okresu w życiu). Ogromne znaczenie zwierząt hodowlanych w tradycyjnych mitologiach indoeuropejskich i ich rola w dialogu ludzi z bogami (powszechna praktyka składania ofiar ze zwierząt), a także fakt znajdowania figurek zwierzęcych w większych nagromadzeniach lub wręcz masowo (jak na południu Europy) może sugerować ich związek z zachowaniami rytualnymi.