Figurki AntropomorficzneSorry, your browser does not support inline SVG.Brama WschodniaSorry, your browser does not support inline SVG.Brama PółnocnaSorry, your browser does not support inline SVG.Budynek ze ŚwinkamiSorry, your browser does not support inline SVG.ChronologiaSorry, your browser does not support inline SVG.Dom z BrązamiSorry, your browser does not support inline SVG.Zaplecze i GospodarkaSorry, your browser does not support inline SVG.Fortyfikacje Młodszej OsadySorry, your browser does not support inline SVG.Mur ObwodowySorry, your browser does not support inline SVG.Najmłodsza OsadaSorry, your browser does not support inline SVG.Posadzka z płyt kamiennychSorry, your browser does not support inline SVG.Zagroda przy Bramie WschodniejSorry, your browser does not support inline SVG.

Fortyfikacje młodszej osady

Dominujący nad doliną Dunajca wierzchołek Góry Zyndrama zapewniał naturalnie obronne położenie zlokalizowanemu na nim osiedlu z końca epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza. Defensywne walory osady wzmacniał również wciąż częściowo istniejący w tym okresie mur z wczesnej epoki brązu oraz okolnicowy układ zabudowy, który praktykowany był przez dużą część młodszej fazy osadniczej. Niemniej jednak także w tym okresie powstały na stanowisku w Maszkowicach nowe umocnienia. Ich dokładna chronologia oraz charakter są przedmiotem trwających obecnie studiów, można jednak stwierdzić, że mamy do czynienia z dwiema konstrukcjami obronnymi, które jednak nie były sobie współczesne.

Pierwszą z nich jest wał odcinkowy, znajdujący się w północnej partii stanowiska. Wciąż widoczny jest on w terenie jako nieznaczne wyniesienie, zauważalne również od strony plateau. Przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych w 1959 roku konstrukcja ta była lepiej czytelna. Biorąc pod uwagę morfologię terenu, trzeba uznać, że wał odcinkowy nie był dłuższy niż około 25 m i odgradzał przestrzeń osiedla tylko w tym miejscu, gdzie znajduje się najdogodniejsza droga od strony nasady cypla. Konstrukcja wału została uchwycona dwukrotnie wykopami archeologicznymi – w 1961 i 1967 roku, a następnie rozpoznana ponownie w 2021 roku. Budowla ta była posadowiona powyżej nawarstwień z wczesnej epoki brązu lub wręcz na koronie reliktu muru z tego okresu. Skonstruowana była prawdopodobnie jako pojedyncza warstwa kamiennego licowania, oparta o wał ziemny wzmocniony drewnianymi palami (na fotografii z 1961 roku widoczny jest przekop przez wał, z linią kamieni z licowania). Niewykluczone, że materiału kamiennego do budowy tej fortyfikacji dostarczyły ruiny muru z wczesnej epoki brązu, który w tej strefie jest bardzo źle zachowany.

Druga konstrukcja obronna z końca epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza ciągnęła się na wschodnim stoku Góry, około 3 m poniżej obecnej krawędzi plateau (na rysunkowej rekonstrukcji). Miała ona postać palisady z masywnych (około 40 cm średnicy) słupów, które umieszczone były w głębokim na 1 m rowie fundamentowym. Dość długi odcinek tego rowu został odkryty podczas wykopalisk w latach 2015 i 2018-2019 (na fotografii w trakcie badań oznaczony strzałką). Konstrukcja ta przecinała warstwy z wczesnej epoki brązu, a w ziemi wypełniającej rów odkryliśmy zabytki z okresu lateńskiego, co świadczy o tym, że palisada funkcjonowała gdzieś pomiędzy tymi dwoma przedziałami chronologicznymi. Z niewiadomych przyczyn palisada ta nie była ciągła, lecz składała się z kilkumetrowych odcinków, rozdzielonych przestrzenią nie większą niż 1 metr.