Figurki AntropomorficzneSorry, your browser does not support inline SVG.Brama WschodniaSorry, your browser does not support inline SVG.Brama PółnocnaSorry, your browser does not support inline SVG.Budynek ze ŚwinkamiSorry, your browser does not support inline SVG.ChronologiaSorry, your browser does not support inline SVG.Dom z BrązamiSorry, your browser does not support inline SVG.Zaplecze i GospodarkaSorry, your browser does not support inline SVG.Fortyfikacje Młodszej OsadySorry, your browser does not support inline SVG.Mur ObwodowySorry, your browser does not support inline SVG.Najmłodsza OsadaSorry, your browser does not support inline SVG.Posadzka z płyt kamiennychSorry, your browser does not support inline SVG.Zagroda przy Bramie WschodniejSorry, your browser does not support inline SVG.

Brama Północna

Najprostsza droga na szczyt Góry Zyndrama prowadzi obecnie od północnego zachodu – to znaczy od strony nasady cypla, którego jest ona zakończeniem. Począwszy od łąki, przy której stoi Pomnik Milenijny, teren opada tutaj do naturalnego siodła, a następnie wznosi się kilka metrów już na szczytowe plateau. Ta sama naturalna droga wybrana została przez założycieli prehistorycznej osady na główny ciąg komunikacyjny prowadzący do jej wnętrza. W sezonach badawczych 2017 i 2019 odsłoniliśmy tutaj pozostałości monumentalnego założenia architektonicznego, które nazwaliśmy „bramą północną” (zob. „Kamienna brama zamiast fosy”). Ze względu na naturalne uwarunkowania (posadowienie budowli na stromym stoku), a zwłaszcza w wyniku nowożytnej eksploatacji kamienia pochodzącego z prehistorycznych ruin na Górze Zyndrama (zob. „Pomnik Milenijny i Zyndram z Maszkowic”), relikty te są zredukowane wyłącznie do najniższych, fundamentowych partii murów. Wciąż pozostałości te zajmują jednak powierzchnię około 150 m2, a pierwotnie całe założenie musiało być jeszcze większe.

Brama północna powstała wraz z całym zespołem kamiennych fortyfikacji około 1725 r. p.n.e. Stan zachowania związanych z nią budowli nie pozwala jednak na stwierdzenie, jak długo była ona użytkowana. Brama składała się z dwóch masywnych murów biegnących prostopadle do muru obwodowego. Obie budowle miały od 3 do 4,5 m szerokości, prawdopodobnie do około 3 m wysokości i były łukowato wygięte. Położone w odległości około 2 m od siebie, tworzyły one rodzaj „szyi” flankującej na długości ponad 6 m ścieżkę prowadzącą do wnętrza osiedla. Ta ostatnia była prawdopodobnie wyłożona otoczakami, tak jak miało to miejsce w przypadku bramy wschodniej (w kilku miejscach odkryliśmy resztki tego brukowania). Niestety samo miejsce, w którym znajdowało się przejście w murze obwodowym, uległo całkowitemu zniszczeniu, stąd nie wiadomo, jak ono wyglądało. W tej strefie jedną z niewielu pozostałości muru jest potężny blok piaskowcowy, pochodzący z lica zewnętrznego.