Sądecka Watra Archeologiczna 2021

W dniach 7-8 sierpnia 2021 roku odbędzie się 5. Sądecka Watra Archeologiczna. Niestety warunki pandemiczne nie pozwoliły na organizację wydarzenia otwartego dla wszystkich chętnych w roku 2020.

W tym roku zapraszamy do zwiedzania osoby zainteresowane archeologią Karpat i turystyką kulturową.

Planujemy organizację zwiedzenia stanowisk archeologicznych w Kotlinie Łąckiej – na Babiej Górze w Zabrzeży, w Naszacowicach i na Górze Zyndrama w Maszkowicach pod fachową opieką archeologów, a także do udziału w otwartej konferencji oraz prezentacji wybranych, najciekawszych artefaktów ze stanowisk archeologicznych na Sądecczyźnie.

Zwiedzanie stanowisk archeologicznych odbędzie się z udziałem dr hab. Marcina S. Przybyły z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy i Partnerzy:

5. Sądecka Watra Archeologiczna jest organizowana po raz kolejny przez Towarzystwo Karpackie we współpracy z Instytutem Archeologii UJ, Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział Nowy Sącz, Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Wójtem Gminy Łącko i Domem Sądeckim w Zarzeczu.

Mamy nadzieję na nawiązanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki kulturowej w Dolinie Dunajca.

Program:

7 sierpnia
10.00-12.30 Zwiedzanie stanowisk archeologicznych w Naszacowicach i Podegrodziu (zależnie od pogody)
14.00-15.30 Zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Maszkowicach na Górze Zyndrama
16.00-18.00 Konferencja — Sala Widowiskowo-Sportowa w Łącku, adres: Łącko 867
Tematy wystąpień:
Joanna Markiewicz – Tysiąc lat po fortecy w Maszkowicach, czyli Karpaty Zachodnie we wczesnej epoce żelaza.
 Marcin Przybyła – Wybrane przykłady ekspozycji prehistorycznej i wczesnohistorycznej architektury w Europie.
Wojciech Świątek Propozycja koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Góry Zyndrama.
Robert Księżopolski – Ścieżka kulturowa Dolina Łopienki jako przykład tworzenia lokalnej atrakcji turystycznej na terenie Karpat
  
8 sierpnia
10.00-12.30Zwiedzanie stanowiska archeologicznych w Zabrzeży
14.00-16.00Zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Maszkowicach na Górze Zyndrama

Kontakt do organizatorów:
Towarzystwo Karpackie, Robert Księżopolski: kontakt@fortecamaszkowice.pl, Tel. 668 840 034