Kontakt

WSPÓŁPRACA I PROJEKTY NAUKOWE:

kierownik badań dr hab. Marcin Przybyła prof. UJ, Instytut Archeologii UJ,
kontakt e-mail: marcin.przybyla@uj.edu.pl

POPULARYZACJA I EDUKACJA:

Sądecka Watra Archeologiczna i organizacja zwiedzania dla grup. Współpraca z podmiotami instytucjonalnymi:
Robert Księżopolski, Towarzystwo Karpackie,
kontakt e-mail: kontakt@fortecamaszkowice.pl

FUNDRAISING NA CELE:

zabezpieczenia terenowe stanowiska wykopalisk, rozwój projektu strony Grodziska, Szlaku Grodzisk Dunajca, przygotowanie i druk materiałów merytorycznych, przygotowanie koncepcji i planów rozwoju i zagospodarowania Góry Zyndrama, sieciowanie turystyczne i projektowanie nowego szlaku kulturowo-archeologicznego
Juliusz Marszałek, Towarzystwo Karpackie:
kontakt e-mail: radatk2017@gmail.com
Bank: PKO BP XVIII o/W-wa;
Numer konta: 75 1020 1185 0000 4602 0074 3104

Prosimy o wpisanie tytułem przelewu „Archeo Maszkowice”

SPRAWY ORGANIZACYJNE – WOLONTARIAT I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE:

woluntariat artystyczny – projekty plenerowe (teatr klasyczny w plenerze, światło i dźwięk, pokazy ceramiczne i inne)
woluntariat organizacyjny w trakcie wydarzeń popularyzatorskich, artystycznych i naukowych na Górze Zyndrama (woluntariat zadaniowy i porządkowy) woluntariat w trakcie wykopalisk – „szkoła archeologa”
kontakty:
dr hab. Marcin S. Przybyła prof. UJ, Instytut Archeologii UJ,
kontakt: marcin.przybyla@uj.edu.pl
Robert Księżopolski, Towarzystwo Karpackie,
kontakt: kontakt@fortecamaszkowice.pl