Sądecka Watra Archeologiczna 2019

W dniu 17 i 18 sierpnia 2019 roku odbędzie się 3. Sądecka Watra Archeologiczna. Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane archeologią Karpat i turystyką kulturową. Zachęcamy zwłaszcza do zwiedzania stanowiska archeologicznego na Górze Zyndrama w Maszkowicach pod fachową opieką kierującego wykopaliskami dr hab. Marcina Przybyły, a także do udziału w prelekcji i prezentacji znalezisk, które będą miały miejsce w dniu 17 sierpnia w Łącku, w Sali teatralnej Domu Parafialnego w Łącku na ulicy Kościelnej.

3. Sądecka Watra Archeologiczna jest organizowana przez Towarzystwo Karpackie i Dom Sądecki w Zarzeczu we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Kraków, Akademią Ignatianum w Krakowie, Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział Nowy Sącz, Towarzystwem Miłośników Ziemi Łąckiej.

Patronat nad wydarzeniem objął Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie.

Program wydarzeń:
17 sierpnia: 14.00-18.00:
14.00 – Zwiedzanie stanowiska archeologicznego na Górze Zyndrama w Maszkowicach (osada z murem obronnym, wczesna epoka brązu, ok. 1700 lat p.n.e.) wraz z dr hab. Marcinem Przybyłą, Instytut Archeologii UJ, od kilku lat kierującym projektem wykopalisk w Maszkowicach.

16.00 – Konferencja i prezentacja najciekawszych artefaktów z wykopalisk w Domu Parafialnym w Łącku, ul. Kościelna.

Program:
dr hab. Marcin Przybyła, Instytut Archeologii UJ – Starożytna architektura z Góry Zyndrama – koncepcja zagospodarowania i ekspozycji
dr Krzysztof Duda, Dyrektor Oddziału Kraków Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich
Koncert Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto pod dyrekcją Stanisława Strączka

18 sierpnia: 14.00-16.00
14.00 – Zwiedzanie stanowiska archeologicznego na Górze Zyndrama w Maszkowicach (osada z murem obronnym, wczesna epoka brązu, ok. 1700 lat p.n.e.) wraz z dr hab. Marcinem Przybyłą, Instytut Archeologii UJ, od kilku lat kierującym projektem wykopalisk w Maszkowicach.

Krótka informacja o wykopaliskach na Górze Zyndrama w Maszkowicach.

Odkrycia archeologiczne w Maszkowicach koło Łącka należą do najciekawszych odkryć archeologicznych na terenie południowej Polski w ostatnich latach. Pod koniec lat pięćdziesiątych Góra Zyndrama w Maszkowicach, podobnie zresztą jak wiele innych miejsc w Karpatach, była dość wybiórczo badana przez dr Marię Cabalską z Katedry Archeologii UJ, ale tego stanowiska bez większych rezultatów. Dopiero w 2009 roku ponowne przebadanie znalezisk Marii Cabalskiej doprowadziło do wznowienia badań archeologicznych w terenie.

W trakcie kilkuletnich badań prowadzonych systematycznie od 2010 roku pod kierunkiem dr hab. Marcina Przybyły z Instytutu Archeologii UJ odkopano pozostałości osady obronnej ze środkowej epoki brązu kultury Otomani-Füzesabony. Osada w Maszkowicach powstała ponad 3500 lat temu, czyli w czasach 2. Okresu Przejściowego Państwa Faraonów w starożytnym Egipcie, na długo przed rządami faraona Echnatona, czy królowej Hatszepsut…

Osada na Górze Zyndrama nad Maszkowicami kryje w sobie wiele tajemnic, zawiera m.in. znakomicie zachowany chodnik kamienny, rozległe fragmenty murów kamiennych, bramy wejściowej, pozostałości chat, pieca ceramicznego i wiele artefaktów, w tym zdobionej ceramiki z motywami znanymi znad Morza Egejskiego, ozdoby z brązu i bursztynu, a także przedmioty i pozostałości po codziennym życiu mieszkańców oddzielonych od nas w czasie o około 145 generacji.

Rozmiary i charakter znalezisk sprawiają, że mamy do czynienia z jedną z najstarszych znanych w naszej części Europy kamiennych warowni obronnych. Osada ta była w sposób ciągły zamieszkiwana przez ok. 200 osób przez co najmniej kilkaset lat.

Wiedza o legendarnym grodzisku położonym na wzgórzu górującym nad Doliną Dunajca w okolicach Maszkowic zachowała się wśród okolicznej ludności do czasów współczesnych. Choć jego pochodzenie było raczej kojarzone z bohaterem spod Grunwaldu – słynnym Zyndramem, oczywiście z Maszkowic!

Zapraszamy do wspólnego odkrywania tajemnic osady w Maszkowicach w dniach 17-18 sierpnia 2019r!