Figurki AntropomorficzneSorry, your browser does not support inline SVG.Brama WschodniaSorry, your browser does not support inline SVG.Brama PółnocnaSorry, your browser does not support inline SVG.Budynek ze ŚwinkamiSorry, your browser does not support inline SVG.ChronologiaSorry, your browser does not support inline SVG.Dom z BrązamiSorry, your browser does not support inline SVG.Zaplecze i GospodarkaSorry, your browser does not support inline SVG.Fortyfikacje Młodszej OsadySorry, your browser does not support inline SVG.Mur ObwodowySorry, your browser does not support inline SVG.Najmłodsza OsadaSorry, your browser does not support inline SVG.Posadzka z płyt kamiennychSorry, your browser does not support inline SVG.Zagroda przy Bramie WschodniejSorry, your browser does not support inline SVG.

Chronologia

Pierwszy popularnonaukowy artykuł na temat naszych badań był zatytułowany „Dwa metry w głąb przeszłości”, a to z tej przyczyny, że jedną z wyjątkowych cech stanowiska na Górze Zyndrama jest występująca na nim złożona stratygrafia – układ leżących na sobie kolejno warstw z różnych okresów chronologicznych. Wykopaliska na stanowisku o grubych układach stratygraficznych przebiegają trochę jak podróż w czasie. Tuż pod darnią eksplorujemy warstwy pozostawione przez najpóźniejszych mieszkańców takiego miejsca, a później z każdym centymetrem i metrem osadów cofamy się w stronę najstarszych epizodów osadniczych. W południowej części zbadanego obszaru nawarstwienia miały prawie dwa metry grubości (na fotografii dokumentacja przekroju wykopu z 2012 roku). Obniżenie terenu, w którym obecnie widoczna jest zachowana partia muru, powstało w trakcie naszych wykopalisk. Wyobrażenie o tym, jak wiele ziemi (przesyconej zabytkami) znajdowało się powyżej poziomu posadowienia fortyfikacji, daje uskok, który znajduje się na południe od zrekonstruowanej bramy wschodniej. Oprócz relacji stratygraficznych chronologia stanowiska w Maszkowicach widoczna jest również w przestrzeni. Grube warstwy z wczesnej epoki brązu występują tylko na wschodnim i północnym obrzeżeniu szczytowego plateau. W jego środkowej partii występują natomiast wyłącznie ślady jam i budynków z końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

W historii stanowiska można wyróżnić dwa główne okresy i kilka krótszych faz (por. schemat rysunkowy). Starsza faza osadnicza to trzy fazy osiedla z wczesnej epoki brązu. W pierwszej z nich (Maszkowice I) powstały w swojej pełnej okazałości kamienne fortyfikacje. Etap ten trwał dość krótko (pomiędzy 1750, a może nawet 1725 r. i około 1700 r. p.n.e.). Około 1700-1690 r. p.n.e. wierzchołek Góry został ścięty, a z pozyskanej w ten sposób ziemi usypany został taras budowlany oparty o mur. Na wierzchu tej ziemnej budowli stanęły drewniano-gliniane domy (faza Maszkowice II). Około 1650 r. p.n.e. budynki te spłonęły, lecz w ich miejscu postawiono nowe (faza Maszkowice III), które ostatecznie zostały opuszczone pomiędzy 1550 i 1500 r. p.n.e. Ponad pół tysiąca lat później na Górę Zyndrama dotarła kolejna grupa osadników, inicjując młodszą fazę osadniczą. Jej najważniejszą pozostałością jest gruba, czarna warstwa, która nakrywa relikty osiedla z wczesnej epoki brązu. Powstała ona w wyniku akumulacji odpadków i resztek kolejnych budynków, które wznoszone były na krawędzi plateau pomiędzy około 900 i 400 r. p.n.e. (fazy Maszkowice IV-VII). Pozostałości zabudowy z ostatniej fazy prehistorycznego zamieszkania stanowiska znane są głównie z centralnej partii plateau i pochodzą one z tzw. okresu lateńskiego (lata ok. 200-50 p.n.e.). Choć później już nikt nie mieszkał na szczycie Góry Zyndrama, to z jakichś względów miejsce to było odwiedzane, o czym świadczą pojedyncze zabytki z późnego okresu wpływów rzymskich (ok. 200-300 r. n.e.) i wczesnego średniowiecza. Najmłodsze wydobyte przez nas z ziemi artefakty to przedmioty związane z gospodarczym wykorzystywaniem plateau przez mieszkańców Maszkowic – ceramika z różnych okresów nowożytności, moneta z XIX w. i już niemal zupełnie współczesny guzik z płaszcza mundurowego z 1939 roku.