Figurki AntropomorficzneSorry, your browser does not support inline SVG.Brama WschodniaSorry, your browser does not support inline SVG.Brama PółnocnaSorry, your browser does not support inline SVG.Budynek ze ŚwinkamiSorry, your browser does not support inline SVG.ChronologiaSorry, your browser does not support inline SVG.Dom z BrązamiSorry, your browser does not support inline SVG.Zaplecze i GospodarkaSorry, your browser does not support inline SVG.Fortyfikacje Młodszej OsadySorry, your browser does not support inline SVG.Mur ObwodowySorry, your browser does not support inline SVG.Najmłodsza OsadaSorry, your browser does not support inline SVG.Posadzka z płyt kamiennychSorry, your browser does not support inline SVG.Zagroda przy Bramie WschodniejSorry, your browser does not support inline SVG.

Mur Obwodowy

W trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 2015-2020 zbadaliśmy ponad 62-metrowy odcinek kamiennego muru z wczesnej epoki brązu. Prace te wymagały uprzedniego zadokumentowania i usunięcia ogromnej masy późniejszych nawarstwień – w niektórych miejscach relikt kamiennych fortyfikacji znajdował się na głębokości prawie 2 m.

Budowla ta została wzniesiona w wątku cyklopowym – z nieuformowanych bloków kamiennych, układanych bez użycia zaprawy murarskiej. Warto pamiętać, że tę ostatnią upowszechnili w Europie dopiero starożytni Rzymianie, i że miało to miejsce półtora tysiąca lat po założeniu osiedla na Górze Zyndrama. Pierwotna grubość muru wynosiła około 2 m, zaś wysokość może być szacowana na 3 m. Podstawą dla tej oceny są rozmiary rozwaliska górnych partii budowli zalegające na stoku poniżej miejsca jej posadowienia (widoczne na fotografii z częściowo odbudowaną bramą wschodnią). W konstrukcji muru wyraźnie wyodrębniają się trzy elementy – wewnętrzne licowanie, wypełnienie wnętrza budowli oraz fasada zewnętrza. Ta ostatnia, zachowana miejscami do 1 m wysokości, jest najbardziej efektowna i taka zapewne miała być również w zamierzeniu jej konstruktorów. Wzniesiona została z bardzo dużych bloków kamiennych, przeważnie ważących 250-350 kg, ale w niektórych przypadkach przekraczających pół tony. Szczegółowe obserwacje wskazują na stosowanie przez prehistorycznych budowniczych rozwiązań wyrównujących i utwardzających grunt pod murem obwodowym (np. brukowania z otoczaków) oraz stabilizujących jego konstrukcję (powszechne stosowanie wąskich kamieni przecinających całą grubość muru lub dobieranie bloków o zróżnicowanej grubości celem wyrównywania oryginalnego nachylenia podłoża). Obecność kilku wyprowadzonych w stronę wnętrza osiedla poprzecznych murków może sugerować, że do muru obwodowego dobudowano (lub zamierzano dobudować) jakąś drewnianą konstrukcję. Z kolei znaleziska wypalonej gliny (polepy) pod zawalonymi kamieniami fasady należy interpretować jako pozostałość lekkiego, drewniano-glinianego zwieńczenia budowli (zob. schemat rysunkowy).

W oparciu o rozpoznanie wykopaliskowe, szczegółową analizę rzeźby terenu oraz badania geofizyczne można przypuszczać, że mur obwodowy chronił zabudowę od północno-zachodniej partii plateau do jego południowo-wschodniego krańca, czyli na długości około 200 m. Południowy i zachodni skłon Góry Zyndrama są bardzo strome, a w epoce brązu ich dostępność mogła być dodatkowo ograniczona w wyniku pozyskiwania kamienia. Proceder ten musiał być realizowany na bardzo dużą skalę, gdyż łączną wagę piaskowca użytego do budowy starożytnych fortyfikacji należy szacować w granicach 1300 ton.