Figurki AntropomorficzneSorry, your browser does not support inline SVG.Brama WschodniaSorry, your browser does not support inline SVG.Brama PółnocnaSorry, your browser does not support inline SVG.Budynek ze ŚwinkamiSorry, your browser does not support inline SVG.ChronologiaSorry, your browser does not support inline SVG.Dom z BrązamiSorry, your browser does not support inline SVG.Zaplecze i GospodarkaSorry, your browser does not support inline SVG.Fortyfikacje Młodszej OsadySorry, your browser does not support inline SVG.Mur ObwodowySorry, your browser does not support inline SVG.Najmłodsza OsadaSorry, your browser does not support inline SVG.Posadzka z płyt kamiennychSorry, your browser does not support inline SVG.Zagroda przy Bramie WschodniejSorry, your browser does not support inline SVG.

Zagroda przy bramie wschodniej

Po przeorganizowaniu wnętrza warowni, około 1700-1690 r p.n.e., na opartym o kamienny mur nasypie – rodzaju tarasu budowlanego – stanęło kilka skupisk domów. Jedno z nich znajdowało się tuż przy pierwotnej lokalizacji bramy wschodniej, zniszczonej i zasypanej w tracie tych prac. Obejmowało ono dwa budynki, ustawione w odległości nie więcej niż 1 m od siebie, przy czym jeden z nich (budynek I) był zorientowany kalenicą prostopadle do przebiegu muru, drugi zaś (budynek II) równolegle. Warstwy nakrywające klepiska obu tych domów dostarczyły bardzo dużej liczby zabytków (prawie 2 tys. fragmentów glinianych naczyń i niecały tysiąc kości zwierzęcych oraz drobne przedmioty, takie jak fragment paciorka z fajansu). Przyniosły one również wiele informacji o sposobie, w jaki budynki te zostały wzniesione. Odciski drewnianych elementów zachowane na wypalonym glinianym „tynku” dowodzą, że ściany posiadały szkielet z plecionki, opartej na słupach. Stosowane były belki służące jako podwaliny, a oba domy posiadały poddasze, a także podłogi z uformowanymi z gliny i dekorowanymi krawędziami palenisk. W porównaniu z innym, współczesnym im budynkiem (zob. „budynek z brązami”) były one stosunkowo nieduże, z podłogami o powierzchni 35-37 m2 (na jednej z fotografii przykład dokumentacji terenowej, na której widać warstwę nakrywającą klepisko we wschodniej część budynku I i dwa jego narożniki, na kolejnych poziomach eksploracji wykopu archeologicznego).

Tuż obok obu domów wykopana została głęboka na ponad 4 m jama, o bardzo wąskim otworze wejściowym, ale rozległej przestrzeni na dnie (zob. rysunkowa rekonstrukcja jamy i budynku II). Tysiące zwęglonych ziaren jęczmienia, które zostały odkryte w próbce pobranej z dna tego założenia, świadczą o tym, że służył on jako wielki spichlerz (rozmiary tego obiektu są widoczne na fotografii z naszych badań dokumentującej pobieranie próbek botanicznych z dna jamy). Przy objętości około 60 m3 można było w nim przechowywać – w zależności od gatunku – od 35 do 45 ton ziarna, co oznacza ilość pokarmu wystarczającą nie tylko dla mieszkańców dwóch stojących w sąsiedztwie budynków, ale nawet jeszcze kilku innych gospodarstw! Czy możemy uznać to za świadectwo wspólnotowego uprawiania pól i dzielenia się plonami? Czy też przeciwnie, za przejaw gromadzenia nadwyżek przez część mieszkańców osiedla i w związku z tym istniejących między nimi ostrych podziałów majątkowych? Archeologia jest pełna tego rodzaju paradoksalnych sytuacji, w których jedna obserwacja może być interpretowana na skrajnie różnie sposoby.

Niezależnie od społecznej roli wielkiego spichlerza, jego użytkowanie zakończyła około 1650 r p.n.e. katastrofa budowlana. Oba budynki stojące w pobliżu starszej wschodniej bramy spłonęły (ich relikty pełne są pozostałości tego pożaru – warstw popiołu, wypalonej polepy ze ścian i sufitów oraz wtórnie przepalonej ceramiki). Najwyraźniej w tym samym czasie (kolejność zdarzeń nie jest możliwa do ustalenia) ściany wydrążonej w glinie jamy oberwały się. W efekcie postała lejkowata niecka o średnicy 6 m, do której wpadła połowa domu II. Zagłębienie w terenie powstałe w miejscu zapadnięcia się spichlerza musiało być widoczne jeszcze w młodszej fazie zamieszkania stanowiska – ponad pół tysiąca lat później.