Figurki AntropomorficzneSorry, your browser does not support inline SVG.Brama WschodniaSorry, your browser does not support inline SVG.Brama PółnocnaSorry, your browser does not support inline SVG.Budynek ze ŚwinkamiSorry, your browser does not support inline SVG.ChronologiaSorry, your browser does not support inline SVG.Dom z BrązamiSorry, your browser does not support inline SVG.Zaplecze i GospodarkaSorry, your browser does not support inline SVG.Fortyfikacje Młodszej OsadySorry, your browser does not support inline SVG.Mur ObwodowySorry, your browser does not support inline SVG.Najmłodsza OsadaSorry, your browser does not support inline SVG.Posadzka z płyt kamiennychSorry, your browser does not support inline SVG.Zagroda przy Bramie WschodniejSorry, your browser does not support inline SVG.

Zaplecze osiedla i gospodarka

Strategie gospodarcze dawnych społeczeństw odtwarza się w archeologii na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przeanalizowanie tego, w jaki sposób – w warunkach prymitywnego rolnictwa – możliwe było wykorzystanie przestrzeni geograficznej otaczającej badane przez nas stanowisko. Z zasady miejsca intensywniej eksploatowane gospodarczo bardzo rzadko znajdowały się dalej niż kilometr lub dwa od strefy mieszkalnej. Sprawdzając te elementy środowiska, które w małym stopniu zmieniają się w czasie (rodzaj i typ gleby, stopień nasłonecznienia i nachylenie stoków), możemy wytypować strefy nadające się pod uprawę zbóż lub innych roślin oraz wskazać, gdzie prawdopodobnie relegowane były wypasy zwierząt albo skąd czerpano wodę.

Drugim kierunkiem badań, komplementarnym z pierwszym, są studia nad pozostałościami roślin i zwierząt pozyskanymi w trakcie badań wykopaliskowych. Prawie 4,5 tys. kości zwierzęcych, głównie odpadków kuchennych, pochodzących z nowych badań na Górze Zyndrama, oraz 150 prób ziemi poddanych analizie archeobotanicznej stanowią ogromną bazę źródłową dla tych analiz. Jednym z ich rezultatów jest zrekonstruowanie najbardziej prawdopodobnego modelu gospodarczego mieszkańców starożytnych osiedli w Maszkowicach (uproszczoną wersję takiego modelu dla osady z wczesnej epoki brązu prezentuje rysunkowy schemat poniżej). Innym wynikiem jest odtworzenie naturalnej szaty roślinnej, towarzyszącej prehistorycznym mieszkańcom Góry Zyndrama, w czym bardzo pomocne okazało się również wykonanie badania pyłku roślinnego z kopalnego jeziorka w Zbludzy (ok. 8 km od stanowiska w Maszkowicach).

W czasach istnienia fortecy z wczesnej epoki brązu klimat był dość wilgotny i nieco cieplejszy niż obecnie (subborealna faza rozwoju klimatu). Terasę nadzalewową Kotliny Łąckiej porastały wówczas świetliste dąbrowy – formacja roślinna rzadko dziś spotykana w południowej Polsce, a częstsza na południe od Karpat. Z kolei w wyższych partiach terenu dominowały buczyny; drzewa iglaste występowały w nich rzadziej niż obecnie. Mieszkańcy Góry Zyndrama wycinali dęby, robiąc miejsce dla pól uprawnych, które ulokowane były głównie w dolinie. Przy tej okazji zbierali owoce rosnące w leśnych okrajkach i nad samym Dunajcem. W trakcie polowań musieli zapuszczać się bardzo daleko, gdyż wśród licznych kości jeleni oraz rzadszych drapieżników (wilk, niedźwiedź) spotykane są też egzotyczne dla tego terenu łosie.

W młodszej fazie osadniczej, pod koniec epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza, klimat zmienił się na dużo chłodniejszy (tzw. wahnięcie subatlantyckie). Dąbrowy ustąpiły miejsca grądom, a w lasach pojawiło się znacznie więcej drzew iglastych. Zagęszczenie sieci osadniczej oraz zapewne częstsze i gwałtowniejsze wylewy Dunjaca sprawiły, że mniej intensywnie eksploatowano w tym okresie dno Kotliny Łąckiej, a pola przeniesiono w wyższe partie terenu. W rezultacie w uprawie wzrosła rola jęczmienia, kosztem bardziej wymagającej pszenicy.

Wysoce specjalistyczne badania nad dawną gospodarką prowadzone są w przypadku stanowiska w Maszkowicach przez większe zespoły badaczy zajmujących się archeozoologią (U. Gocman, J. Wilczyński, S. Pospuła-Wędzicha) i archeobotaniką (A. Mueller-Bieniek, M. Moskal-del Hoyo, K. Korzeń, M.S. Przybyła).