Kategorie
Blog Badawczy

Brak odkryć też może być ciekawym wynikiem, czyli badania nieinwazyjne w Jazowsku

JOANNA JĘDRYSIK

Archeolog, zastanawiając się nad rolą i pozycją badanego przez siebie stanowiska, analizuje liczne aspekty jego położenia w lokalnej i ponadregionalnej sieci osadniczej. Od samego początku nowych badań staramy się określić potencjał zarówno środowiskowy, jak i demograficzny terenów położonych nad górnym Dunajcem w czasach, w których zamieszkane było osiedle na Górze Zyndrama w Maszkowicach. Oznacza to, że poza samym badanym przez nas wykopaliskowo stanowiskiem prowadzimy badania w celu identyfikacji dotychczas nieznanych punktów osadniczych z regionu.

Kategorie
Blog Badawczy

Ślady na kościach

JOANNA JĘDRYSIK

Przedmioty wykonane z kości zwierzęcych, zębów, rogu i poroża stanowiły w prehistorii istotny element kultury materialnej. Mieszkańcy osady w Maszkowicach również wykorzystywali na co dzień ozdoby i narzędzia wykonane z tego typu surowców. Świadczyć może o tym kolekcja zabytków, całkiem pokaźna jak na warunki karpackiego osiedla, odkrytych w trakcie dawnych badań i nowej kampanii wykopaliskowej. Niedawno poddaliśmy analizie wszystkie przedmioty oraz półprodukty wykonane z materiałów pochodzenia odzwierzęcego, związane z najstarszą fazą istnienia osiedla na Górze Zyndrama (ok. 1750–1550 r. p.n.e.).