Kategorie
Blog Badawczy

Profil pyłkowy z osadu torfowiskowego w Zbludzy

KATARZYNA KORZEŃ

Badania paleobotaniczne, a w szczególności analizy palinologiczne często przeprowadza się w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych. Poddając analizie próbki pobrane bezpośrednio w obrębie obiektów archeologicznych, możemy dowiedzieć się sporo na temat tego, jak wyglądało tam życie mieszkańców. Na podstawie strzępków informacji, jakie po sobie pozostawili w postaci fragmentów roślin i ich pyłku, często możliwe jest określenie, co jedli, czego używali w ogniskach, co przynosili do osady, czasem nawet czym ozdabiali swoje siedliska albo dekorowali zmarłych.